Co to jest Comenius?

Deutschland                          Slowenien                          Tschechien                          Ungarn

Co to jest Comenius? 

Celem Wielostronnych Partnerskich Projektów Szkół Comenius jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy szkół europejskich. Projekty umożliwiają uczniom i nauczycielom z różnych krajów wspólną pracę nad jednym lub kilkoma obszarami wzajemnych zainteresowań. Projekty partnerskie umożliwiają uczniom i nauczycielom nie tylko zdobycie i pogłębienie umiejętności związanych z obszarem projektu, ale również w dziedzinach takich jak: praca w grupie, budowanie relacji społecznych, planowanie i realizacja działań projektowych oraz z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).  Ponadto uczestnictwo w projekcie szkół z różnych krajów pozwala uczniom i nauczycielom na doskonalenie swoich umiejętności językowych oraz podnosi motywację do nauki języków obcych. 

Wielostronny Partnerski Projekt Szkół zakłada współpracę instytucji z przynajmniej trzech krajów.

Przykłady działań, które mogą być realizowane w Wielostronnych Projektach Partnerskich Comenius:

  • Spotkania instytucji partnerskich zaangażowanych w projekt 
  • -Wymiany pracowników oraz uczniów zaangażowanych w działania projektowe (wymiany nauczycieli, wizyty studyjne, wymiany uczniów)
  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk ze szkołami partnerskimi
  • Działania terenowe i badania
  • Przygotowanie, publikacja oraz upowszechnianie dokumentów związanych ze współpracą w ramach projektu
  • Wytwarzanie przedmiotów technicznych, plastycznych oraz artystycznych  
  • Występy (np. sztuki teatralne, musicale) 
  • Organizacja wystaw, przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych 
  • Przygotowanie językowe nauczycieli i uczniów w celu zapewnienia odpowiednich kompetencji w zakresie języka roboczego projektu lub nauka języka instytucji partnerskich