Witajcie!

Deutschland                          Slowenien                          Tschechien                          Ungarn

My  (pięć szkół z  Unii Europejskiej: Niemiec, Polski, Słowenii, Czech, Węgier) chcemy dzięki udziałowi we wspólnym projekcie Comeniusa  „W zdrowym ciele zdrowy duch” zgromadzić nowe doświadczenia i poszukać dróg prowadzących do promowania zdrowego trybu życia.

Nasza strona internetowa ma dokumentować nasze działania.